Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 2658 2709
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 2656 2699 21.12.2021
MP [MP] 0 0
KO Komplety (pôvodné) 0 0
AK Príväzky 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
PE Periodiká 2 10 20.01.2010
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
SK Skladby 0 0
VS [VS] 0 0

Najhľadanejší