Skip to main content

Štatistika sťahovania Z39.50

Po mesiacích
Mesiac Báza Hľadané Prevzaté Úspešnosť Aktualizácie Poslané
5/2021 AUT-UTF 96 0 0.000 % 0 0
5/2021 lanius_1 1123 0 0.000 % 0 0
5/2021 NKC-UTF 1123 201 17.900 % 0 0
5/2021 SKC-UTF 1123 1 0.100 % 0 0
2/2021 lanius_1 4 0 0.000 % 0 0
2/2021 NKC-UTF 4 3 75.000 % 0 0
2/2021 SKC-UTF 4 0 0.000 % 0 0
1/2021 AUT-UTF 16 2 12.500 % 0 0
1/2021 lanius_1 110 0 0.000 % 0 0
1/2021 NKC-UTF 110 17 15.500 % 0 0
1/2021 SKC-UTF 110 0 0.000 % 0 0
12/2020 lanius_1 4 0 0.000 % 0 0
12/2020 NKC-UTF 4 4 100.000 % 0 0
12/2020 SKC-UTF 4 0 0.000 % 0 0
9/2020 AUT-UTF 7 0 0.000 % 0 0
9/2020 lanius_1 25 0 0.000 % 0 0
9/2020 NKC-UTF 25 16 64.000 % 0 0
9/2020 SKC-UTF 25 0 0.000 % 0 0
6/2020 lanius_1 32 0 0.000 % 0 0
6/2020 NKC-UTF 32 4 12.500 % 0 0
6/2020 SKC-UTF 32 1 3.100 % 0 0
4/2020 AUT-UTF 1 0 0.000 % 0 0
4/2020 lanius_1 3 0 0.000 % 0 0
4/2020 NKC-UTF 3 0 0.000 % 0 0
4/2020 SKC-UTF 3 1 33.300 % 0 0
12/2019 AUT-UTF 3 0 0.000 % 0 0
12/2019 lanius_1 11 0 0.000 % 0 0
12/2019 NKC-UTF 11 6 54.500 % 0 0
12/2019 SKC-UTF 11 0 0.000 % 0 0
Rokoch
Mesiac Báza Hľadané Prevzaté Úspešnosť Aktualizácie Poslané
2021 AUT-UTF 112 2 1.800 % 0 0
2021 lanius_1 1237 0 0.000 % 0 0
2021 NKC-UTF 1237 221 17.900 % 0 0
2021 SKC-UTF 1237 1 0.100 % 0 0
2020 AUT-UTF 8 0 0.000 % 0 0
2020 lanius_1 64 0 0.000 % 0 0
2020 NKC-UTF 64 24 37.500 % 0 0
2020 SKC-UTF 64 2 3.100 % 0 0
2019 AUT-UTF 3 0 0.000 % 0 0
2019 lanius_1 11 0 0.000 % 0 0
2019 NKC-UTF 11 6 54.500 % 0 0
2019 SKC-UTF 11 0 0.000 % 0 0

Najhľadanejší