Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Horelová, Eliška, 1925-2015

Vazby: Nováková, Eliška, 1925-2015
Citace: PNP-LA
Citace: Horelová, Eliška: Kluci ze zabraného. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982
Citace: Jareš, Jakub - Spurný, Matěj - Volná, Katka a kol.: S minulostí zúčtujeme : sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století, 2014
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 10. 9. 2015
Citace: osobní sdělení